Ansvarlighed

Ansvarlige

I JDH- BYG ønsker vi at være den troværdige samarbejdspartner, som bidrager til at flytte grænserne for absolut bæredygtighed i byggebranchen. Vi ønsker at konvertere til materialebrug, der underbygger absolut bæredygtighed, sikrer CO2-neutralitet og implementerer en cirkulær forretningsmodel.

Vi tror på at arbejdet med dette ikke alene hjælper den jord vi alle bor på, men også løfter arbejdsglæde og stoltheden over godt håndværk, når vores medarbejdere kan gå på arbejde med et større formål.

Vores mål er derfor at udføre ambitiøst håndværk, skabe arbejdsglæde og være med til at skubbe på til absolut bæredygtighed i branchen.

Vi arbejder med FN’s Verdensmål

I vores arbejde med social ansvarlighed, har vi valgt at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål, hvor vi fokuserer vores indsats på:

  • Mål 4 – Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17 – Partnerskaber for handling

Biobaserede byggematerialer og genbrug

Med strategiske samarbejdspartnere arbejder vi på at optimere de logistiske udfordringer, og ved at indtænke potentialet i idefasen kan vi forøge andelen af genbrugte elementer i det færdige byggeri. Det har vi f.eks. gjort med vores projekt i Tingvad, hvor vi bl.a. benyttede genbrugsmaterialer fra Greendozer til at bygge et atelier.

Vi tror på, at hvis byggebranchen skal blive bæredygtig, så skal vi bygge med regenererbare materialer, der som et minimum forholder sig til en bygnings LCA-levetid. Vi skal væk fra at bruge materialer, som ikke er forny-bare i et menneskes eller en bygnings levetid. Og vi skal væk fra at bruge materialer, som kræver store mængder af ressourcer for bare at blive produceret.

De biogene materialer er i den forbindelse særlige, fordi materialerne i deres produktionsfase optager CO2. Derfor har vi blandt andet valgt at anvende halm som isoleringsmateriale som f.eks. set i Brøndby da vi i 2023 opførte Danmarks første halmbyggeri for en professionel bygherre. Med halm sikrer vi at nedbringe CO2, da materialet i sin produktionsfase optager CO2, og samtidigt er regenereret på et år.

Ansvarlig rådgivning og design

I vores projekteringsafdeling arbejder vi med at rådgive i bedre materialevalg, og indtænke genbrugsmaterialer og biogene materialer allerede i idéfasen, så vi på den måde kan reducere vores ressourceforbrug og CO2-udledning.
Rådgivningen af bygherren er desuden et afgørende punkt, hvor vi kan få indflydelse på vores scope 3. Det er her, vi har størst indvirkning på materialevalget og den samlede byggeproces.

Derfor er ’Design for Adskillelse’ er naturligvis et væsentligt designparameter, der skal sikre at de bygninger vi opfører, også kan vende tilbage i det cirkulære kredsløb i fremtiden og forbliver i værdikæden i stedet for at blive til affald.
Vi forsøger at efterkomme principperne for Design for Adskillelse ved at tegne og skabe/bygge byggerier, som nemt kan adskilles og samles/genbruges igen i andre byggerier – derved forbliver CO2 indkapslet i de naturlige materialer. Mindsker desuden materialespild. Både materialevalg og byggeproces simplificeres og optimeres.

Arbejdsglæde

Hos JDH-BYG oplever vi, at vores arbejde med social ansvarlighed ikke alene er godt for miljøet, men også for arbejdsglæden blandt vores medarbejdere. Vi forsøger at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor medarbejderne går på arbejde hver dag med et meningsfuldt formål, i et miljø der fremmer kreativitet og udvikling.

”Først og fremmest er det enormt fedt at være en del af den bæredygtige rejse. At arbejde med nye spændende materialer, der både fungerer i praksis og ser æstetisk pænt ud. Det er virkelig fedt. Og så er det jo bare endnu en bonus, at isoleringen ikke klør.” 
–  Jeppe, tømrersvend i JDH-BYG.

Vi oplever at vores arbejde med f.eks. biogene byggerier skaber en følelse blandt vores medarbejdere af at være en del af noget større. De kan føle sig stolte af deres arbejde, fordi de kan se, at det er værdifuldt for samfundet. Derfor afholder vi også lærlinge- og mellemlederforløb med fokus på biogent byggeri og arbejdsglæde, ligesom vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner herom. 

Desuden åbner arbejdet også op for et stort potentiale for personlig og faglig udvikling. Området kræver innovation og nytænkning, ligesom det tilføjer et element af leg at eksperimentere med nye løsninger.

F.eks. har vi eksperimenteret med præfabrikerede råhus-konstruktioner af halm.

”Det er vildt nok i morges da vi kom var der bare en sokkel, og nu er det sidst på eftermiddagen og så står der et hus med to etager og etagedæk. Det er lukket med vinspær udvendigt og alle vindueshuller og døre, de er også klar – det er sgu meget fedt. ”
– Kristian Kruse, byggeleder i JDH-BYG.

Det er ude på byggepladserne, at vi selv aktivt kan arbejde med scope 3 og samtidig give vores håndværkere muligheden for at gøre en afgørende forskel.

KLIMARAPPORT 2022

Vores klimarapport tager udgangspunkt i, hvor meget drivhusgas vi som virksomhed har udledt i 2022, og hvad vi vil gøre for at reducere vores klimapåvirkning.

I 2022 udvidede JDH-familien med 10 skønne nye medarbejdere, hvilket også har resulteret i flere diesel og elbiler. Sammen med vores el- og varmeforbrug udgør de scope 1+2, som fra 2021 til 2022 er steget med 36%.

Samlet set har vi i 2022 udledt 94 ton CO2e i scope 1+2, mens vi i scope 3 udledte 1182 tons CO2e. Vores klart største udledning kommer derfor fra scope 3, der bl.a. er udledningen fra byggematerialer, affaldshåndtering og medarbejdernes egen kørsel til og fra arbejde. I 2022 har vi reduceret vores udledning i scope 3 med 103 tons CO2e – svarende til 8%.

Alt i alt er det derfor lykkedes os at reducere vores samlede udledning med 6% fra 2021 til 2022.