Cookie- og privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger
JDH-BYG ApS er dataansvarlig for de oplysninger du giver os i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, din brug af vores kontaktformular på hjemmesiden, din henvendelse til os på telefon, e-mail eller de sociale medier.

Vi er dataansvarlige og vores kontaktoplysninger er følgende:

JDH-BYG ApS
CVR-nr.: 34051127
Oktobervej 47
8210 Aarhus V
Tlf.nr.: +45 77770512
E-mail: info@jdh-byg.dk

Vi behandler personoplysninger og som udgangspunkt kun de kontaktinformationer du giver os, og som er nødvendige i forhold til at kunne opfylde vores aftale med dig og være i stand til at levere og fakturere den aftalte ydelse.

Formålet med behandling af personoplysninger
Vi behandler, som udgangspunkt, kun dine almindelige personoplysninger. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne levere og udføre den aftalte håndværkerydelse til dig.

Desuden sker behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, baseret på vores legitime interesse i, at udarbejde virksomhedens kvalitetssikring og generelt set for at kunne udvikle og tilpasse vores ydelser til vores kunder.

De personoplysninger vi behandler, er f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, korrespondance, betalingsoplysninger eller en IP-adresse.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i følgende tilfælde

Ved din kontakt til os 
Når du kontakter os som kunde, leverandør, samarbejdspartner o.l., indsamler vi de personoplysninger, som du giver os. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelser og korrespondere med dig. Der vil typisk være tale om indsamling af kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter den sidste behandling, såfremt der ikke indledes et samarbejde eller kundeforhold, eller hvis det vurderes, at oplysningerne er nødvendige i forhold til behandlingen.

Ved brug af vores kontaktformular på hjemmesiden og øvrig elektronisk kontakt.
Når du benytter vores kontaktformular på hjemmesiden, behandler vi de angivne personoplysninger. Hvis du sender os en e-mail, vil vi gemme din henvendelse samt dine kontaktoplysninger. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne kontakte dig og sende dig et tilbud og for at være i stand til at levere ydelsen og fakturere det aftalte.
Dine oplysninger videregives ikke, men overdrages til databehandlere med hvem vi har indgået en databehandleraftale. Oplysningerne slettes inden 12 måneder efter sidste behandling, hvis der ikke indledes et samarbejde eller kundeforhold, eller hvis det vurderes, at oplysningerne er nødvendige i forhold til behandlingen.

Cookies – ved besøg på vores hjemmeside.
Hvis du besøger vores hjemmeside, registrerer vi hvilke sider der er besøgt, tidspunktet, og hvilken browser der er anvendt. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Såfremt du har givet dit samtykke, indsamles information om din adfærd på hjemmesiden. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden for derved at kunne forbedre den fremover. Derudover er formålet markedsføring og kun i de tilfælde, hvor du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.
Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres, afhænger af hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Dit samtykke gælder for vores domæne www.jdh-byg.dk
Du kan læse mere om vores brug af cookies her. (Cookie Deklaration)

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Når du køber vores ydelser og indgår en aftale med os
Når du køber vores ydelser og indgår en aftale med os, indsamler og behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig og for at være i stand til at levere de aftalte ydelser og fakturere efter bogføringslovens regler. Der indsamles og behandles kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer. Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til bogføringsloven pligt til at opbevare disse i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Når du besøger vores Facebook, instagram eller LinkedIn side
Når du besøger vores Facebook, instagram eller LinkedIn side indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Formålet med vores behandling er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores ydelser og besvare henvendelser og lignende. Der indsamles typisk navn og andre personoplysninger som relateres til din brugerprofil.

Der er tale om at vi har et delt dataansvar med Facebook og LinkedIn og at de ikke udelukkende handler efter vores instruks. Så hvis du ikke ønsker at de behandler dine personoplysninger til andre formål end de af vores nævnte, beder vi dig om at undlade at besøge vores fan-sider på Facebook, instagram og LinkedIn.

Dine oplysninger opbevares indtil du vælger at slette dem, eller så længe fan-siderne eksisterer. Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer.

Ved jobansøgning og ansættelse
Hvis du ansøger om et ledigt job eller sender os en uopfordret jobansøgning, indeholder den personoplysninger. Der kan være tale om almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, referencer og udtalelser, uddannelsesbeviser m.v. Vi behandler alene de oplysninger som du giver os med det formål at opstarte en eventuel ansættelsesproces. Vi henstiller til at du ikke sender os fortrolige eller følsomme personoplysninger såsom CPR-nummer, oplysning om helbredsforhold og øvrige følsomme personoplysninger. Oplysninger om jobansøgere der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning, såfremt der ikke indgås aftale om en længere opbevaringsperiode. Oplysninger vedrørende ansatte og tidligere ansatte slettes 5 år efter afslutningen af den periode, hvor personalesagen er afsluttet.

VORES GRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse og for at kunne levere den aftalte håndværkerydelse til dig. Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger der er nødvendige i forbindelse med en stillingsbesættelse og en eventuel ansættelse.

Videregivelse af personoplysninger
Dine personoplysninger kan blive videregivet til samarbejdspartnere eller underentreprenører med henblik på at kunne levere den aftalte håndværkerydelse og med det formål at realisere aftalen med dig.

Derudover gør vi brug af databehandlere, eksempelvis til IT-, tidsplanlægning- og økonomisystem m.v. og overlader derved dine personoplysninger til dem med det formål at opfylde vores aftale med dig. Vi sikrer at der er indgået en databehandleraftale med vores databehandlere.

Sikker behandling
For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen samt øvrig lovgivning, har vi etableret en række
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. teknisk og fysisk sikring af data, indgåelse af tavshedserklæringer samt interne retningslinjer og procedurer for, hvordan virksomheden og medarbejdere skal behandle personoplysninger.

Sletning af personoplysninger
Personoplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige eller relevante til det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om dine køb i 5 år, hvorefter disse slettes.

Dine rettigheder
Vi gør dig hermed opmærksom på, at du jf. databeskyttelsesforordningen har følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger JDH-BYG ApS behandler om dig:
– Ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger
– Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
– Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
– Ret til at få dine personoplysninger slettet
– Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
– Ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
– Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
– Ret til at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Klage
Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på:

JDH-BYG ApS
CVR-nr.: 34051127
Oktobervej 47
8210 Aarhus V
Tlf.nr.: +45 77770512
E-mail: info@jdh-byg.dk

Du kan også vælge at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.